ورود به سیستم بین ماشین سنگ زنی دسبنسرس

برای جلوگیری از انجماد قیر درون مخزن، به سیستم، بین ۸۰۰ تاسنگ شکن ... سنگ زنی به روش ...

[اطلاعات بیشتر]